— Det er varslet mye nedbør, ja, og vi følger situasjonen. Prognosen var at det ville komme cirka 100 millimeter i Brekke-området. Det er mye, selv på våre kanter, sier Gulen-ordfører Hallvard Oppedal i Sogn og Fjordane.

Full beredskapsrulle

Alt av beredskap er satt i sving, og det er spesielt tilsyn med den rasutsatte fylkes— og skoleveien mellom Instefjord og Brekke. Oppsynsmenn følger med på de kommunale veiene, og vegvesenet kjører faste rutineinspeksjoner langs veiene. Ellers regner kommuneledelsen med at de 2300 innbyggerne melder fra om de ser skader på veiene.

_> Det er en kjent sak at det regner en del i Gulen

Gulen-rådmann Martin Kulild_

Men verken ordfører eller rådmann i Gulen kommune har latt seg skremme av tirsdagsværet til nå tirsdag. Et mindre jordras ved fylkesvei 92 mandag morgen, samt en ødelagt flytebrygge, er de mest dramatiske, værrelaterte hendelsene fra de siste dagene i kommunen.

— Vi har hatt mange sånne dager denne høsten. Det er en kjent sak at det regner en del i Gulen, sier rådmann Martin Kulild, som også er leder for kommunens beredskapsgruppe.

— Vi kan ikke forberede oss på annen måte enn å være klare til å rykke ut ved jord- eller steinras. Men så langt har det ikke skjedd noe dramatisk. Det har ikke kommet så mye nedbør som varslene skulle tilsi, sier Kulild tirsdag ettermiddag.

- Ikke vanskelig

Ordfører Oppdal kjørte strekningen Eivindvik-Oppedal i 14-tiden tirsdag.

_> Det kan bli mer intens nedbør i kveld

Meteorolog Arnstein Tjøstheim, Vervarslinga på Vestlandet_

— Det er litt vann på veiene, men ikke vanskelige kjøreforhold, sier ordføreren etter kjøreturen.

Ifølge Vervarslinga på Vestlandet er det ikke skjedd noe nedjustering av de illevarslende nedbørsprognosene fra i går. Og NVEs flomvarsel for Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal) gjelder fortsatt.

— Værprognosene er omtrent de samme, eventuelt med svært små endringer, sier vakthavende meteorolog Arnstein Tjøstheim ved Vervarslinga.

— Det er snakk om mye nedbør, men ikke det vi kaller ekstreme mengder.

Øker i kveld

Meteorologen sier det har kommet «en del» nedbør til nå i dag, at det blir litt mindre i ettermiddag - før det så øker på igjen til kvelden. Det gjelder både Hordaland og Sogn og Fjordane.

— Det kan bli mer intens nedbør i kveld, sier Tjøstheim ved Vervarslinga.

Han har ikke full oversikt over registrert nedbør ved de lokale målestasjonene rundt om.

— Men på målepunktet Jonshøgdi på Kvamskogen ble det registrert 43 millimeter nedbør mellom klokken 07 og 13 i dag, forteller han.

- Er det gitt at det blir flomskader og ødelagte veier av det varselet som gjelder for Hordaland og Sogn og Fjordane?

— Nei, det er det ikke. Vi venter ikke kaosforhold, sier Tjøstheim.

Hvordan er været der du er? Syng ut i kommentarfeltet under!