KARI PEDERSEN

— Det haster med å få en region på plass, skal vi holde tritt med alt som skjer rundt oss, sier Selsvold Nyborg.

Når Vestlandsrådet samles i Kristiansund onsdag, står spørsmålet om en fremtidig Vestlandsregion på dagsordenen.

Fylkesordføreren i Hordaland, som denne perioden leder rådet, utfordrer de fire fylkestingene på Vestlandet til å avgjøre om de ønsker å gå videre med regionbyggingen, eller fortsette i et løsere samarbeid som nå.

I første omgang vil Selsvold Nyborg få nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide et politisk fundament for en eventuell region. Når den har vært på høring, blir det opp til de fire fylkestingene å ta stilling til en eventuell sammenslåing. Det kan skje neste høst, mener Selsvold Nyborg.

— Hva med Møre og Romsdal, som har sagt seg uvillig til å delta i annet enn et uforpliktende samarbeid.

— Hvis Møre og Romsdal ikke ønsker å være med, må fylket ganske enkelt ta

konsekvensen av det.

Torill Selsvold Nyborg vil med andre ord ha på plass en Vestlandsregion før det eventuelt etableres regioner i resten av landet. Kommunenes Sentralforbund har satt høsten 2009 som mulig tidspunkt for det første regionvalget.

— Hva skal den nye regionen stelle med?

— Vi får begynne med de arbeidsoppgavene som de fire fylkene har i dag, så får vi ta det derfra, sier Selsvold Nyborg, som ser at regionaliseringen skyter større fart enn noen forutså da Vestlandsrådet ble dannet. Den gang vedtok Hordaland fylkesting å evaluere ordningen etter 2005. Så lenge ønsker ikke Torill Selsvold Nyborg å vente.

— Rundt oss går alt i retning av regionalisering, i både statlig forvaltning og næringsliv. Vi må skynde oss litt fortere, skal vi henge med, sier hun til Bergens Tidende.