— Slikt er ille, spesielt når vi har så knapt med ressurser til vedlikehold som vi har, sier avdelingsingeniør Knut Folkestad.

Selskapet har de siste årene hatt et vedlikeholdsbudsjett på om lag 75 millioner kroner. Ifølge Folkestad går hvert år tre-fire av disse millionene med til reparasjoner etter hærverk.

— Skolebyggene er klart mest utsatt. Folk knuser ruter, kaster steiner på takene, tetter igjen avløp, river ned takrennene og tagger på veggene. Det er sørgelig, men vi har dessverre en del slike tilfeller.

— Kan det bli aktuelt å kreve erstatning av dem som står bak hærverket på Bjørndalsskogen skole?

— Det syns jeg vil være naturlig, men det blir opp til kommuneadvokaten å avgjøre, sier Folkestad.