— Hårreisende, sier Frode Svendsen når BT ber ham karakterisere Riksantikvarens fredningsforslag.

I likhet med Morten Brandt er Svendsen styremedlem i Stølestrøkenes Velforening, som representerer 6-700 husstander i strøket.

Bom for p-anlegg

Velforeningen støtter fredning av Skansen brannstasjon og vannspeilet, men er kritisk til forslaget om å bevare vanndybden for ettertiden.

Blir fredningsforslaget fra Riksantikvaren vedtatt, setter det bom for det vedtatte parkeringsanlegget under Skansedammen. Parkeringsanlegget reduserer det gamle vannmagasinet til en grunn plaskedam.

Morten Brandt mener Riksantikvaren burde ta hensyn til bomiljøet på Skansen, som er landets største samling av gammel trehusbebyggelse og et stort brannsmitteområde.

— Er vanndybden på dammen viktigere enn strøket som helhet? spør Brandt.

Hus og barn påkjørt

I likhet med mange naboer hadde Brandt sett frem til det nye parkeringsanlegget. Kommunen har planene klare for å fjerne 200 parkeringsplasser fra gateplan og redusere trafikken.

— Se her, slik er det hele dagen, sier Brandt og peker på bilene som suser forbi brannstasjonen. - Det er så ille at vi vurderer seriøst å flytte. Trafikken er høy gjennom trange gater uten fortau. Stadig vekk blir barn påkjørt. Til og med hus er påkjørt, så trangt er det.

Velforeningen ønsker gjerdene revet og Skanseparken omgjort til en folkepark for hele byen. For å hindre at noen drukner i dammen er hele området gjerdet inn. At Skanseparken er mye brukt av fastboende og turister, slik Riksantikvaren skriver, er bare tull, fastslår de to.

— Tilhengere av fredningen har argumentert for å bygge et parkeringsanlegg i fjellet bak dammen i stedet for under dammen. Hva synes dere om det?

— Vi velger å forholde oss til det anlegget som er lovlig vedtatt og ferdig finansiert, sier Svendsen og løfter vesle Lars ut av vognen. - Skal vi starte helt på nytt, løper årene fort.

Byrådet kritisk

Fredningsforslaget fra Riksantikvaren er for tiden ute på høring. Også byrådet har uttalt seg kritisk til å frede dybden i dammen.

Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen har tatt opp fredningsforslaget i et skriftlig spørsmål til miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV). I svaret skriver Bjørnøy at Miljøverndepartementet vil ta stilling til en eventuell klage på fredningen.

Amundsen, Paul S.
Amundsen, Paul S.