Tidligere denne uka advarte Norsk institutt for vannforskning mot forurensing fra oppdrett i Hardangerfjorden.

Havforskningsinstituttet mener de lokale tilførslene av næringssalter kommer fra mange små og spredte kilder knyttet til havbruk, industri, bosetning og jordbruk. Havbruk er nå den største kilden til utslipp i mange fjorder. De menneskeskapte tilførslene er likevel små sammenlignet med naturlig transport av næringssalter langs kysten og i fjordene, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.