— I stedet for å sette inntekter fra salg av konsesjonskraft inn på et fond for bygging av Hardangerbroen, så kan fylkestinget vedta å gi pengene som tilskudd til Hardangerbroen AS. Da er pengene overført til en selvstendig juridisk enhet utenfor fylkeskommunen, og ingen kan røre dem, sier Tom-Christer Nilsen til Bergens Tidende.

Nilsen mener at dette kan gjøres både med fremtidige inntekter fra kraftsalg, og med de pengene som alt ligger inne på Hardangerbrofondet.

— Dermed er pengene til Hardangerbroen sikret, sier Tom-Christer Nilsen, som i dag, 15. oktober, innsettes som ny fylkesvaraordfører for de neste fire årene.

Han forsøker dermed å rydde av veien den tvil som er fremkommet i det siste om bruken av fylkeskommunens inntekter fra konsesjonskraft.

Gjennom flere år har 70 prosent av disse midlene blitt avsatt til et fond for bygging av Hardangerbroen. Men en juridisk utredning gjort for kontrollutvalget tyder på at dette ikke er helt etter loven så lenge fylket går med underskudd. Da skal nemlig penger avsatt innenfor fylkeskommunens eget regnskap brukes til å dekke underskuddet. Og underskudd har fylkeskommunen nok av.

Kraftinntektene er for i året beregnet til 35 millioner kroner, hvorav 26 millioner går inn på Hardangerbrofondet. Til neste år beregnes inntektene for fondet til 20 millioner kroner. Hvis avkastningene fra fondet også regnes med, kan det bety et tap på 60 millioner kroner for Hardangerbroen over et par år dersom pengene blir værende innenfor fylkeskommunens eget regnskap.

Fylkesrådmann Paul M. Nilsen vil ikke uten videre gå god for Tom-Christer Nilsens «knep» for å redde pengene på Hardangerbrofondet.

— Dette er noe av det vi ser nærmere på i den juridiske gjennomgangen som vi foretar, sier Paul M. Nilsen. Han føler seg derimot rimelig trygg på at de pengene som fra før ligger på Hardangerbrofondet, 112 millioner kroner, ligger trygt.