Han viser til den harde konkurransen om plassene på det nyopprettete studiet.

— På samme måte som andre som kommer med slike påstander om feil informasjon, råder jeg henne til å sende et brev til oss. Vi skal se på saken, og prøve å finne en løsning. Til syvende og sist er det studentenes konkurransepoeng som avgjør om de kommer inn. Dette er et nytt studium som har vist seg usedvanlig populært. Vi har 40 plasser, og opp under 400 søkere, sier Rivedal.