I 2007 tok ekteparet opp et lån på over en million kroner for å investere i Acta Kapitalforvaltning. Men i stedet for avkastning på aksjene, endte det med et tap på flere hundre tusen kroner, samtidig som lånet skulle betjenes.

— Vi var på vei over i pensjonisttilværelsen, og det var et stort lån for oss. Det ble tungt å betjene lånet, så vi flyttet fra Bønes og kjøpte en rimeligere leilighet i Åsane, sier Ragnhild Fjæren.

Ifølge paret ba de om et spareprodukt med lav risiko, men fikk noe helt annet. Ingen av dem hadde erfaring med liknende investeringer fra før.

- Rett og slett umoralsk

Ekteparet klaget til Finansklagenemnda, og fikk fullt medhold i at rådgivningen fra Acta ikke holdt mål. Selskapet valgte imidlertid å ikke rette seg etter nemndens vedtak. Dermed gikk det mot rettssak for ekteparet.

Elleve andre småsparere var i samme situasjon. Den første rettssaken skulle begynt i dag.

— Det er rett og slett umoralsk. Vi har lest andre uttalelser fra nemnden, hvor folk har opplevd akkurat det samme som oss. Aksjene skulle selges for enhver pris. Vi småsparere har ikke greie på finans, og vi tenkte at Acta ville oss vel. Vi lærte raskt at det bare handler om penger. Det har vært mange søvnløse netter, sier Fjæren.

Full støtte fra Forbrukerrådet

Kundene som nå skulle møtt i retten, har fått full støtte fra Forbrukerrådet. Rådet påtok seg om nødvendig å dekke inntil 200.000 kroner av motpartens saksomkostninger. Nå er det inngått forlik i sakene.

En annen av småsparerne, Anne Lise Elgesem, fortalte på en pressekonferanse med Forbrukerrådet hvordan hun ble presset til å kjøpe spareprodukter kort tid etter at sønnen og ektemannen døde.

STØTTE: Forbrukerrådet har støttet småsparerne på veien mot forlik. Fagdirektør Jorge B. Jensen mener Acta har skilt seg negativt ut.
SCANPIX

— Acta-selgeren ringte og kondolerte og lurte på om han kunne komme i begravelsen. Jeg ville ut av investeringene, men ble i stedet anbefalt å investere i flere produkter for å ta igjen den halve millionen som allerede var tapt, sier Elgesem.

- Råselgere

Forbrukerrådet er ikke overrasket over at sakene endte med forlik.

— Forliket er så ferskt at vi ikke sitter på detaljene, og som partshjelper i saken er det derfor for tidlig å si om vi er fornøyde, sier Jorge B. Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet. Han mener likevel småsparerne står bedre stilt nå enn de gjorde i fjor høst, da ingenting var avklart.

Under pressekonferansen fortalte Jensen om en råselgerkultur som var ny i norsk sammenheng.

— Store massemøter, premiering av idrettslag for å selge produkter på idrettsarrangement og sponsing av oppvaskmaskiner til aldershjem for å kunne tilby dets beboere sine produkter, var metoder de brukte, forteller han.

Forbrukerrådet reagerte på at Acta de to siste årene systematisk så ut til å la være å rette seg etter vedtak i Finansklagenemda som gikk i deres disfavør.

— Acta er et spesielt selskap. Forbrukerrådet har hatt 213 uttalelser om Acta i media, og jeg kan ikke huske at noen av dem har vært positive, fortsetter han.

- Mange saker

Selgerne i Acta og tilsvarende selskap vet eller burde ha visst at kundene ikke burde investert i sine produkter, mener økonomikommentator.

— For meg er dette veldig enkelt. Er Acta og en del andre bankers selgere i stand til å se seg selv i speilet og si følgende uten å rødme: «Ja, jeg mener av hele mitt hjerte at en nylig enke uten innsikt i avansert internasjonal finans bør sette sine penger i en skipsportefølje.» Det tror jeg ikke noe på, sier økonomikommentator og tidligere mangeårig redaktør i Dine Penger, Tom Staavi.

— Det er så utrolig mange tilsvarende saker som har sendt folk ut av gård og grunn. Av alle de historiene og dokumenterte tilfellene jeg har hørt opp igjennom, har hovedmålet for Acta og en del andre selskaper aldri vært å selge gode finansprodukter, bare å selge produkter hvor de kan tjene noe selv, sier Staavi.

- Sterkt å høre

— Det er sterkt å høre den type fortellinger og vitnesbyrd som tidligere Acta-kunder kommer med. Det er også derfor vi har vært opptatt av å håndtere disse kundene på en ordentlig måe, forteller Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør i Agasti, tidligere Acta.

Han viser til at han ikke kan imøtegå eller kommentere detaljer i historien, da ingen av dagens ansatte har hatt noe med tidligere Actas kunder å gjøre.

— Det er likevel bra at ting kan få en ende, legger han til.

Uenige i vedtakene

— Selv om vi er uenige i vedtakene fra Finansklagenemda, har vi hatt som ambisjon å få alle klagesaker fra det gamle Acta-systemet ut av verden innen første halvår i år. Vi ønsker ro rundt dette, og det er derfor vi valgte å gå inn i disse forliksforhandlingene, sier Olsen.

Agasti vil ikke kommentere innholdet i forlikene, som er inngått individuelt i hver sak.

Hverken Forbrukerrådet eller Elgesem kjente til detaljene i forliket tirsdag ettermiddag. Ragnhild Fjæren sier hun ikke kan snakke om detaljene i forliket, men er glad for å være ferdig med saken.

— Det er veldig positivt at vi slipper en rettssak som tar mye tid og fører til mye usikkerhet. Jeg er veldig glad for at det ble en løsning, og det er godt å komme i havn.