Elisabet Dahle, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, mener departementet har lagt klare føringer for hva de forventer nyutdannede lærere skal kunne om mobbing.

— Dette kommer klart frem i forskriften tilrammeplanen departementet har vedtatt. Vi har en sterk forventning om at lærere må kunne skape gode relasjoner og et godt læringsmiljø når de kommer ut i arbeid, sier Dahle.

Samtidig legger Kunnskapsdepartementet bare overordnede rammer for lærerutdanningene. Det er opp til lærestedene å konkretisere hvilket innhold de skal ha i undervisningen sin.— Det sitter folk på lærestedene som har kompetansen til å gi undervisningen. Vi har tillit til at de vil oppfylle våre mål, sier Dahle.

Møter virkeligheten i jobb

Dekan på Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen (HiB), Per Arne Michelsen, mener de oppfyller kravene fra Kunnskapsdepartementet.

— Mobbing er et av de viktige temaene vi tar opp. Vi gjør det i det omfanget som vi har kapasitet til, og vurderer fortløpende hvor mye det skal være, og hvordan vi skal jobbe med det i de aktuelle fagene, sier han.

— Hva tenker du om at studentene ikke føler seg forberedt til å takle en mobbesak?

— Vi forbereder studentene på mye de skal møte når de kommer ut. Men så er det jo sånn at når de kommer ut i jobb så møter de virkeligheten, hvor de kanskje må sette seg dypere inn i sakene etter hvert, sier Michelsen.

- Skulle hatt mer om mye

— Hva tenker du om at studentene etterlyser mer om mobbing i studiet sitt?

— I en ideell verden skulle vi hatt mer om mye, sier han.

Michelsen sier de årlig går gjennom det faglige tilbudet sitt.

— Da tar vi opp hva vi skal ha om, og hvor mye vi skal ha om de forskjellige tingene. Dette foregår oftest på fagnivå, sier han.

Rektor på HiB, Ole Gunnar Søgnen vil ikke selv kommentere det faglige inneholder på lærerstudiet, og henviser til dekan Michelsen. Han sier ledelsen tar innspillene fra studentene på alvor.

— Vi stiller oss ikke likegyldige til dette, sier han.