— Vi har sett at det er 5-6 personer som går igjen og stadig dukker opp på fester som ubudne gjester, forteller lensmannen i Fana, Norvald Visnes.

- Ender med total rasering

Noen slipper disse personene inn for å slippe bråk utenfor, andre sier nei..

— Det vi ofte ser er at folk venter for lenge med å ringe politiet. Uansett ender det gjerne med tyveri, vold, skadeverk og total rasering av hjemmet, sier han.

De siste fire helgene har Fana politistasjon satt inn en ekstra patrulje for å få stoppet denne utviklingen. Men hos politiet i Arna og Åsane er ikke voldelig ungdom noe spesielt problem, der har de derimot en nedgang i voldssaker.

- Noter signalementet!

— Det er en balansegang; å bestemme seg for om en skal gripe inn eller ikke. Vi opplever at folk snur ryggen til, at de er redde for represalier eller at de selv skal bli skadet. Men det alle bør gjøre er å notere ned gode signalement og ringe politiet med en gang, sier informasjonsleder Trygve Hillestad i Hordaland politidistrikt.

Han påpeker at ungdommer som utøver vold og gjør hærverk er et problem politiet har advart mot i 10-15 år.

— Det mange ikke er klar over, er at så lenge de er over den kriminelle lavalder, så vil bøter og eventuell dom havne på vandelsattesten. Det kan stenge veien for en del utdanninger og også hindre innreise til flere land, sier Hillestad.