Helge Kjuus, som er leder for Yrkesmedisinsk klinikk på Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), åpner for en slik ny utredning.

Han bekrefter også at det finnes lite dokumentasjon på hvilke skadelige kjemikalier nordsjøarbeiderne har vært utsatt for.

– Derfor blir legenes skjønn vesentlig for konklusjonen i de medisinske utredningene, sier han.

Rett på «second opinion»

Kjuus sier at alle som søker ytelser gjennom NAV kan be om en ny vurdering av en annen lege dersom de ikke er fornøyd med den medisinske utredningen de opprinnelig fikk. Mne de har ingen juridisk rett til å få en second opinion.

– Alle kan prøve sakene sine for Trygderetten. Ved avslag der har trygdebrukerne også mulighet til å gå rettens vei, sier han.

Kjuus kan ikke uttale seg konkret om de ti som har fått avslag på Haukeland. Men han regner det som sannsynlig at noen av dem vil bli utredet på nytt ved STAMI.

Instituttet har allerede utredet en større gruppe av arbeiderne som mener de er blitt syke etter å ha jobbet på Ekofisk.

Fikk oversendt ni saker

I fjor sa STAMI også ja til å utrede ni andre Nordsjøarbeidere, som opprinnelig skulle ha vært utredet på Haukeland Universitetssykehus.

Det skjedde etter at nordsjøarbeiderne og deres advokat, Kjell Inge Ambjørndalen, fikk drøftet saken deres direkte med Arbeids— og inkluderingsdepartementet. STAMI fikk da et overordnet koordoneringsansvar for at de syke nordsjøarbeiderne fikk forsvarlige medisinske utredninger.

Kjuus opplyser at det var flere årsaker til at STAMI tok over utredningene av de ni pasientene.

– Delvis skyldtes det mangel på kapasitet fra Haukeland Universitetssykehus' side, og delvis skyldtes det at departementet ønsket at vi skulle ha et overordnet koordineringsansvar for utredningen av denne pasientgruppen.

STAMI har ennå ingen samlet oversikt over hvor mange av de utredede pasientene som fyller de medisinske kravene for å få yrkesskadetrygd. Men han regner med at konklusjonen vil foreligge til våren.

Men ifølge Kjell Inge Ambjørndalen har tre av de ni fått en positiv erklæring. To har fått negativ svar, og de siste fire venter fremdeles på svar.

Mangler dokumentasjon

Siden man mangler dokumentasjon over hvilke kjemikalier de syke nordsjøarbeiderne er blitt eksponert for, må vurderingene i vesentlig grad bygge på skjønn ut fra observerte symptomer og pasientenes egne sykehistorie.

– I tillegg må vi legge til grunn den bekreftet dokumentasjonen om eksponering av farlige kjemikalier, sier Kjuus.

– Nordsjøarbeiderne, som er rapportert syke, tilhører en stor gruppe som alle har individuelle symptomer og ulike sykehistorier. De må de alle behandles individuelt. Konklusjonene kan derfor også bli forskjellige for hver enkelt av dem, sier han.

Les også: Fylkeslegen frikjente Haukeland

NY VURDERING: Helge Kjuus, som er leder for Yrkesmedisinsk klinikk ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, sier at alle som søker ytelser gjennom NAV, har rett på en «second opinion» dersom de ikke er fornøyd med den medisinske utredningen de får. ARKIVFOTO: SCANPIX