• Alle har rett til å velge fritt sykehjem. Vi garanterer ikke plass på dagen. Men vi garanterer en forsvarlig saksbehandling, sier spesialkonsulent Tove Skare Hanssen i byrådsavdelingen for helse- og sosial, Bergen kommune.

Hun var leder for arbeidsutvalget som i vinter drøftet sykehjemsordningen i Bergen kommune.

— Vi har nå utarbeidet nye rutiner. Folk som ønsker sykehjemsplass kan nå liste opp hvor de ønsker å bli plassert. Det skal bli tatt individuelle hensyn, sier Hanssen.

Bergens Tidende skrev i fjor at det normalt er svært vanskelig for eldre å bytte sykehjemsplass. Ved flere tilfeller måtte eldre sitte månedsvis i kø for å komme nærmere familie og venner.

— Vi har nå forsøkt å få til en mer fleksibel ordning. Ventetiden er fortsatt lang, men rutinene og retningslinjene er skjerpet kraftig inn, sier byråd for helse- og sosial, Kristin Ravnanger (KrF).

— Men jeg er redd bydelene er mest opptatt av å plassere eldre ut på sykehjem, uten å ta individuelle behov, sier Ravnanger.