Stig Høisæther (bildet), leder for Leieboerforeningen, forklarer provisjonskontraktene med at de har følt det som urettferdig å fôre advokater med en rekke saker uten å få noe igjen for det.

— Vi har nærmest jobbet dugnad for advokatene. Vi jobber frivillig, og trenger penger for å drive foreningen. Det er til gunst for foreningen og leieboerne, sier Høisæther.

— Har dere opplyst klientene om at dere får provisjon?

— Nei, vi har ikke opplyst om noe slikt, med mindre de har spurt, sier Høisæther.

Ifølge ham, hadde foreningen gått konkurs uten honorarene fra advokatene.

— Vi føler ikke dette er urimelig, fordi det går til driften og til det beste for leieboerne. Men det er advokatene som er juridisk ansvarlig for avtaler og virke. Vi må stole på at det de sier, stemmer, sier Høisæther.

2010 var året foreningen fikk inn mest på samarbeidet med advokat – den gang 50.000 kroner.

Samme år halverte Bergen kommune støtten fra 90.000 til 45.000 årlig.

Samtidig har de fått tilslag på 200.000 kroner i støtte fra Husbanken for 2013, ifølge Høisæther. Det vil gjøre foreningen mer uavhengige andre inntekter.

Han presiserer at siden utkastelsessaker blir dekket av staten gjennom fri rettshjelp-ordningen for lavtlønnede, blir sjelden privatpersoner skadelidende.

For de fleste andre saker vil en innboforsikring dekke 80 prosent av kostnadene.

Størrelsen på provisjonen har variert, ifølge ham, fra rundt 15 prosent i 2002 til 40 prosent i kontrakten med advokatkontoret til Valen.

— Det er ikke store summene vi har fått, men det hadde ikke gått uten. Vi går på befaringer, måler opp boliger og har store utgifter for å leie kontorer, sier Høisæther.

Han presiserer at Leieboerforeningen ikke har fått penger av advokat Arne S. Valen. Dette samarbeidet ble brutt i fjor.

leieboerforeningen3f.jpg
Tor Høvik