Politiets kriminalteknikere er ferdige med åstedsundersøkelsene i Permanenten, etter innbruddet lørdag morgen.

Etterforskerne fortsetter imidlertid fortsatt med å finkjemme vrakene etter de to bilene som stod i full fyr i minuttene før innbruddet.

— Vi avsluttet de tekniske undersøkelsene i Permanenten lørdag kveld, men etterforskningen fortsetter med full styrke på andre områder, sier jourhavende politijurist Arne Fjellstad i Hordaland politidistrikt.

- Ingen mistenkte

Politiet har blant annet innhentet bilder fra en rekke overvåkingskameraer i kvartalene rundt Permanenten.

— Vi har ikke kommet så langt at vi har fått analysert alt ennå. Av etterforskningstaktiske hensyn kan jeg ikke gå i detalj om hva vi har funnet, sier Fjellstad.

— Vi har opplysninger som er interessante og som vi jobber videre med, men vi har ingen konkrete mistenkte, sa politijurist Laila Karin Skeide til bt.no tidligere søndag.

Kripos er varslet i saken. Det er Kripos som har ansvaret for å etterlyse tyvegodset gjennom Interpol.

— Det kan ikke utelukkesat disse gjenstandene vil føres ut av landet eller ut av vårt politidistrikt. Da er det naturlig å varsle dem innledningsvis, sier hun.

Ber folk ta kontakt

Politiet oppfordrer folk som har oppholdt seg på noen av de tre åstedene, om å kontakte politiet. Det gjelder i området ved Permanenten, og ved bilbrannene i Løbergsveien, og Nyhavnsveien.

— Vi har vært i kontakt med noen, og har identifisert flere som vi vil kontakte. Vi er i den innledende etterforskningsfasen hvor vi innhenter mest mulig informasjon, sier Skeide.Den første bilbrannen ble meldt klokken 05.10, den andre noen minutter senere. Alarmen i Permanenten gikk klokken 05.20.

— Vi vil gjerne at folk som gikk eller kjørte forbi noen av de tre stedene i timen før innbruddet, om å kontakte politiet. Det gjelder også dem som ikke har sett noe spesielt. Det er viktig for oss å få oversikt over bevegelsene i områdene, sier Fjellstad.

Fortsatt er det for tidlig å si om bilene ble satt i brann for å avlede politiet, men politijuristen sier det er viktig å få sjekket dette grundig.

Flere likhetstrekk

— Vi kan ikke utelukke at det er en sammenheng, og derfor ber vi publikum om å melde seg. I initialfasen er det avgjørende å gjøre en så bred informasjonsinnhenting som mulig, sier han.

Politiet ser klare likhetstrekk mellom tyveriet lørdag og det hendte samme sted for to år siden. Tyveriet av 56 gjenstander i 2010 endte med henleggelse.

— Vi finner likheter i typen gjenstander som er stjålet. Det er naturlig å se på den saken igjen i forbindelse med etterforskningen, sier Skeide.

Politiet jobber ut fra at minst to personer har vært involvert i tyveriet. Hun vil ikke kommentere om de har funnet spor etter ranerne, eller om de har vært observert når de har forlatt stedet.

— Men dette har skjedd på et tidspunkt da det antageligvis ikke har vært så mange i dette området. Vi ønsker å få kontakt med alle som har vært her i det aktuelle tidsrommet, uansett om de selv mener de har sett noe eller ikke, sier hun.

UKJENT: Identiteten til denne mannen er fortsatt en gåte for politiet.
POLITIET