Etter at studentavisen Røynda tok opp problemene, har høyskolen forfattet et tilsvar der de sier de forstår at noen av studentene har opplevd situasjonen som frustrerende slik den har utviklet seg.

Ifølge tilsvaret ble det gjort klart på et informasjonsmøte i mai hvilke emner studentene kunne velge mellom, og at informasjon om undervisningsopplegg og forelesningsdatoer ble lagt ut på nettet før sommerferien.

Videre står det at studentene nå er satt i gang med bacheloroppgaven som skal leveres til våren, og at undervisningen i ex. fac. ble fremskyndet fra 4. oktober til 21. september.

«Vi ser at vi kunne gjort meir for å få til ein betre studiestart, og vil gjere det vi kan for å legge til rette for eit godt studieår for denne gruppa» avslutter tilsvaret. .

Ansvarlig for fagtilbudet, Gunnar Onarheim, vil ikke kommentere saken ytterligere overfor BT, utover at han mener studentene har blitt informert tilstrekkelig.