— Hans navn står ikke på listen over personell som skal ha tjenestevåpen nå, sier kommandørkaptein Bernt Grimstvedt, sjef for KNM Tordenskjold der 39-åringen tjenestegjorde.

Skolens ledelse sjekket for sikkerhets skyld i går om noen våpen var savnet.

— Sjekken viste at alle skolens våpen er der de skal være, sier Grimstvedt.

Har ikke våpen fast

Det er slutt på den tiden da offiserene disponerte og oppbevarte våpen hos seg. Nå skal våpnene være innlevert og oppbevart på tjenestestedet. For at offiserer skal få utlevert skytevåpen nå, må det oppgis en grunn for det. Bruken skal tidsavtales, våpnene skal kvitteres ut, og leveres inn igjen til avtalt tid.

— Våpnene skal jo vedlikeholdes, og offiserenes skyteferdigheter opprettholdes, sier informasjonssjefen på Haakonsvern, kommandørkaptein Gunnar Vetlejord.

Ved KNM Tordenskjold fungerte dette slik at offiserene fikk utlevert våpen hver tirsdag. Etter to timers skytetrening ble våpnene innlevert og låst inn igjen.

Dårligere kontroll før

En kilde i Sjøforsvaret sier til Bergens Tidende at kontrollen med hvem som til enhver tid har våpen, var slappere for noen år siden. Særlig ved skifte av tjenestested skal det ha vært slurvet med å registrere hvem som har levert tjenestevåpenet inn før overflyttingen. I Sjøforsvaret er det ikke uvanlig med hyppig skifte av tjenestested.

Drapsvåpenet er fremdeles ikke funnet.

— Vi er selvsagt interessert i å få vite hvor det stammer fra. Ut fra de opplysningene vi har internt i Sjøforsvaret, er det likevel ingenting som tyder på at kapteinløytnanten skal ha hatt tjenestevåpen hjemme hos seg, sier informasjonssjef Gunnar Vetlejord.

Den drapssiktede 39-åringen står i det sivile våpenregisteret oppført som eier av en hagle, men dette er ikke drapsvåpenet.