• Det er riktig at kommunen godkjente planene uten at det var søkt om dispensasjon til å sette muren så nært grensen.

Vi tar til etterretning at Fylkesmannen opphevet vårt vedtak. Men jeg vil ikke gå med på at kommunen har tabbet seg ut, sier seksjonsleder Knut Natlandsmyr i seksjon byggesak i Askøy kommune.

Hans forklaring på floken i Tøssedalen er at alt så bra ut da kommunen mottok byggesøknaden. Nabovarsel var signert av alle berørte naboer. Ingen hadde merknader.

Men kommunen hadde glemt at Pedersen måtte søke om dispensasjon og dermed kom ikke dette frem i nabovarselet og søknad om byggeløyve.

— Forstår du at Mathiassen føler seg lurt?

— Det er umulig for kommunen å vite hvilken dialog som har vært mellom tiltakshaver og naboer. Vi må forholde oss til de papirene som kommer inn.

Ifølge Natlandsmyr lå tegninger av muren vedlagt søknaden. Hvorvidt denne ble vist til naboene da de skrev under nabovarselet, vet han ikke, men sier at det er vanlig praksis.

Til tross for Fylkesmannens vedtak og Mathiassens klager, foreslo Natlandsmyrs seksjon at komité for teknikk og miljø skulle innfri dispensasjon for Pedersen i ettertid. Hadde politikerne gått med på det, ville muren blitt stående slik den gjør i dag.

— Har du sett muren?

— Ja, det er en rimelig grov mur.

— Kunne du levd med en slik mur inntil ditt hus?

— Ja, det tror jeg, svarer Natlandsmyr.

Dersom politikerne i behandlingen av klagen til Pedersen opprettholder vedtaket om at høyden på muren skal reduseres, vil saken ende hos Fylkesmannen nok en gang. Uansett hvordan denne saken ender, vil den tapende part trolig kreve erstatning fra kommunen.