• Det hadde vært utelukket for noen år siden. Men etter at ordførerrollen ble mindre politisk, tror jeg at jeg kan fylle den rollen. Jeg har tross alt ikke peiling på politikk, sier Herman Friele jr.

I går kunne en enstemmig nominasjonskomité i Høyre komme med en skikkelig overraskelse. At Monica Mæland skulle bli foreslått som byrådslederkandidat var for lengst opplest og vedtatt. Men den skulle gravd dypt i kaffegruten som hadde spådd at Herman Friele jr. skulle bli Høyres ordførerkandidat.

Tabbe seg ut

For Friele er en politisk amatør. Det innrømmer han glatt. Et skarve formannsverv i Fana Unge Høyre i 1965, med Terje Rød-Larsen som nestleder er tynn kaffe å komme med til politiske motstandere som drikker svart garvesyre morgen, middag og kveld.

— Jeg hadde ikke gjort dette for 15 år siden. Da hadde frykten for å tabbe seg ut stoppet meg. Men nå er jeg 59 år gammel. Om jeg tabber meg ut, er det selvfølgelig trist for Høyre, men det gjør ikke meg noe.

For et år siden gikk Friele av som administrerende direktør for det familieeide kaffeimperiet.

— Det skjedde litt tidligere enn planlagt. Jeg har mye energi igjen, og spiller ikke golf. Til nå har det jeg har drevet på med vært til nytte for meg, mine nærmeste og mine ansatte. Nå har jeg lyst til å gjøre noe mer samfunnsnyttig.

Skape optimisme

— Men hva kan en suksessrik direktør uten politisk erfaring, bidra med som ordfører?

— Det spørsmålet vil ikke bare gjelde meg, men enhver som stiller opp. Jeg tror jeg kan bidra til å skape optimisme. Jeg tror jeg kan få folk til å tro på at det er mulig å satse på Bergen, etablere seg her, skape arbeidsplasser. Får vi ikke folk til å tro på Bergen, går vi ikke ut og fighter, blir Bergen en by for offentlig administrasjon, helse og undervisning, og det gir ingen inntekter.

Friele ser for seg at han kan trekke lasset. Få folk med seg. Fjerne innstillingen om å legge hindringer i veien for næringslivet, en innstilling han mener fortsatt preger styringen av byen. Han snakker om parkeringsplasser og veier.

— Jeg vil få bergenserne til å tenke at nå skal det skje noe. Nå skal byen blomstre. Det har jeg en sjanse til å bidra med.

En klassisk kapitalist

— Hvordan skal det skje?

— Det praktiske må politikerne ta seg av. Det har jeg foreløpig ikke kjennskap til, men jeg vil få det, forsikrer han.

— Du har dyre biler, og fremstår som en klassisk kapitalist med svært høy inntekt. Tror du det er en fordel for Høyre å ha deg som ordførerkandidat?

— Noen tar sikkert avstand fra det. Andre sier: «so what». Jeg tror det er en fare dersom politikere i sin iver etter ikke å støte fra seg noen blir så midt på treet at de ikke synes. Jeg regner med Høyre, før de gikk til meg og spurte, har vurdert fordeler og ulemper ved å ha meg som ordførerkandidat.

Friele tror hans erfaring med merkevarebygging kan være godt å ta med seg som ordfører.

— Bergen er en god merkevare allerede. Jeg kan bidra til ytterligere å markedsføre Bergen som byen der det skjer noe, der man får til noe, der man bør etablere seg. Det tror jeg at jeg kan få til minst like godt som en lektor eller en ingeniør.

Kompetent som leder

— Det er en stor forskjell på å lede et bystyremøte og et bedriftsstyre?

— Det ser jeg. Det er atskillig vanskeligere å lede et bystyremøte. I dag kan jeg jo sitte i styret og høre på alle argumentene og så kan jeg avslutte med å si at «nå gjør vi det slik». Det går ikke i bystyret. På den andre siden er jeg ikke redd for å lede. Det kan ikke bli så demokratisk at ingenting skjer.

— Det kan jo være du ikke blir valgt til ordfører og bare blir et menig bystyremedlem?

— Det er ikke like fascinerende. Det var ikke det som var meningen da jeg sa ja. Jeg oppfatter meg mer kompetent som leder.

Det kommende året lover Friele å bruke til å sette seg inn i alle sider ved bypolitikken. En egen støttegruppe i Høyre skal hjelpe Friele.

— Jeg blir en hyppig observatør ved alle typer politiske møter i året som kommer, lover han.

Det viktigste møtet i første omgang blir Høyres nominasjonsmøte. Det avholdes 2. november.