— Jeg synes norske studenter er hardtarbeidende, flinke og motiverte, og har ikke møtt den gruppen studenter som Kai A. Olsen beskriver, sier NHH-professor Victor Norman.

Han får støtte fra nordisk-professor Gunnstein Akselberg, som er dekan ved Historisk-filosofisk fakultet ved UiB.

— At studentene er late, stemmer på ingen måte. Jeg har mest med masterstudenter å gjøre, og synes de er motiverte, ivrige og flinke, sier Akselberg.

Heller ikke dekan på juridisk fakultet, professor Ernst Nordtveit, støtter Olsen.

— Våre studenter jobber hardt og systematisk. Vi har inntrykk av at arbeidsinnsatsen er sterkere hos de fleste etter innføringen av kvalitetsreformen. Dette gir utslag i at de fleste blir ferdige på normert tid og at strykprosenten er lav, sier han.

Akselberg synes spørsmålet om opptakskrav er vanskelig.

— Det er ikke nødvendigvis karakterene fra videregående som er det beste tegnet på om man kommer til å fungere som student eller ikke.

Det er Hermund Furu, leder for Norsk Studentunion (NSU) i Bergen, helt enig i.

— Olsen har for sterkt fokus på opptakskravet. Det er ikke nødvendigvis de med 13 seksere fra videregående som blir de beste legene, mener han.

Olsen mener også at norske studenter bruker for lite tid på studiene. Han vil gjerne øke studiefinansieringen slik at studentene har råd til å bruke 40 timer i uken på studiene.

Furu vil også ha mer penger til studentene, men sier at det studenter gjør utenom studiene, også er viktig.

— Det er fint dersom finansieringen blir slik at de som vil studere fulltid, har råd til det. Men mange jobber også med blant annet studentmedia og driver studentutesteder. Dette gir en praktisk nytteverdi som er viktig å ta med seg, mener Furu.