Turstien rekker allerede fra parkeringsplassen ved Coop på Nyborg og rundt til Åsane videregående skole .

– Det er ikke mange meterne som gjenstår, sa Arthur Rasmussen (AP) til Åsane Tidende tidligere denne måneden.

Ikke prioritert

Grønn etat har nå vært på befaring til Liavannet, etter at Arthur Rasmussen tok saken opp i våre spalter.

– Turstien er med i kommunedelplanen for Åsane, sier Sondbø.

– Men den er ikke prioritert inn på vårt budsjett nå eller i friluftsmeldingen – som går frem til 2009. Dette betyr at vi ikke har midler til å ferdigstille turstien nå.

En mulighet kan likevel være å søke om støtte fra en privat fondsavsetning øremerket gang— og sykkelveier i Åsane.

Private midler

– En privat bedrift fra Åsane står bak denne fondsavsetningen, forteller Sondbø.

Statens vegvesen bestemmer bruken av disse pengene, og vi vil nå gjøre en henvendelse til dem.

Vassdragsforvalter Sondbø har merket seg at det er stor interesse for turstien, og mener området er svært aktuelt til neste friluftsmelding - som gjelder fra 2010.

– Det er bare et lite stykke som gjenstår før turstien er ferdig, sier han.

– Arbeidet kan fremskyndes dersom lokalt næringsliv ønsker å sponse deler av den, fortsetter han, og mener det er et godt prosjekt å få fullført stien.

– Liavannet er et flott område sentralt i Åsane, og en tursti her vil bety mye for folk.

MANGLER MIDLER: - Vi har ikke gjort noen avtaler om bruk eller grunnerverv ennå, sier Sølve Sondbø om de seks private og offentlige grunneierne som vil bli berørt dersom siste del av turstien rundt Liavannet ferdigstilles. - Det er en forutsetning for å komme i gang.
ENGASJERT: - Fullfør turstien! oppfordret åsanepolitikeren Arthur Rasmussen (AP) tidligere denne måneden. Faksimile fra Åsane Tidende tirsdag 7. oktober.
BOSSDEPONI: Håpet er at en tursti også vil redusere bruk av traseen som privat bossdeponi. Bildet er tatt ved vannet innenfor området til Åsane videregående skole.
NÅR ANDEN ER GOD: Turgåere sørger godt for endene i Liavannet, som sjelden svømmer sultne hjem.
IDYLL: - Liavannet er et flott område sentralt i Åsane, og en tursti her vil bety mye for folk, sier Sølve Sondbø.