Flåten skal lønnes av menigheten i permisjonstiden. I går var han tilbake på podiet etter lang tids fravær for å ta en følelsesladet avskjed med menigheten.

– Dette er ikke en optimal løsning, og ikke en løsning vi har ønsket, men når vi gjør dette nå så er det for å ta lederansvar og skape ro. Vi gjør dette for dere, sa Flåten.

– Tomhet og smerte

– Jeg har ikke så mange tårer igjen, bare tomhet og smerte, sa Flåten. Han avsluttet med å stille sin plass som pastor til disposisjon.

– Om det skal være en plass til meg etter dette, er opp til dere, sa Flåten før salen reiste seg og svarte med langvarig applaus.

Men ifølge Vårt Land skjedde det noe på møtet som må ha opprørt den omstridte pastoren. Da han forlot forsamlingslokalet på Kråkenes var han i høylydt krangel med en av sine motstandere.

Håndgemeng

Konkurrenten i avisen Dagen beskriver situasjonen på følgende måte:

Torsdagens menighetsmøte på Levende Ord forløp i hovedsak etter planen, men fikk en dramatisk vending da pastor Enevald Flåten og et titalls andre medlemmer forlot salen etter to timer rundt klokken 21. Etter at fremtidsplanene ble lansert, fikk menigheten for første gang anledning til å stille spørsmål til ledelsen. Mens en ikke navngitt leder svarte på et av de drøyt 20 spørsmålene som ble stilt, reiste Flåten seg og gikk. Utenfor møtesalen oppstod det høylytt diskusjon og tilløp til håndgemeng da særlig én kritiker spurte Flåten ”Har du forsont deg med disse?”. Vårt Lands fotograf ble nærmest angrepet og forsøkt fratatt kameraet sitt. Flåten forholdt seg taus og forlot stedet, mens den opphissede samtalen fortsatte i noen minutter.

Flåten ønsket i kveld ikke å la seg intervjue av bt.no.

Den omfattende avtalen som ble lagt frem på møtet er fremforhandlet av Enevald og Olga Flåten, menighetens interimstyre, lederteamet og Robert Ekh og Åge Åleskjær.

TREKKER SEG TILABKE: Etter flere måneders sykmelding skal Enevald Flåten ut i permisjon.