De fleste åsabuer har nok fått med seg skiltene som er satt opp på bensinstasjon-tomten i Hesthaugveien 14. «Her åpner Statoil ny stasjon. All parkering forbudt.»

De siste årene har den nedlagte bensinstasjonen fungert som et friområde. Ungdom har kastet stein. Voksne har brukt tomten som parkeringsplass. Som utvidelse av park n´ride-anlegget på Åsane Terminal har tomten nærmest vært en nødvendighet. Alle hverdager har tomten vært fylt til randen av personbiler, og det har blitt diskutert flittig både på rådhuset og i mediene, hva som vil bli resultatet om disse omlag hundre gratis-plassene ikke lenger skulle være tilgjengelige.

Flere lokalpolitikere har etterlyst kommunalt tiltak. Både overtakelse av tomten og bygging av parkeringshus har vært diskutert, og enkelte politikere har varslet kaos om de ekstra plassene skulle forsvinne.

– Endelig

Uenighet mellom daværende Hydro Texaco og tomteeier Ingemann Bernsen førte til stenging av stasjonen sommeren 2003. Etter fusjonen mellom Hydro og Statoil, har man imidlertid funnet en løsning. Nå skal stasjonen bygges. At kommunen har vært interessert i tomten, har ikke Bernsen fått noen signaler om.

– Jeg har ikke hørt et ord fra kommunen disse årene. Først nå for et par måneder siden fikk jeg et brev, med en henvendelse om et mulig samarbeid. Nå er det alt for sent. Avtalen med Statoil er klar, og anleggsarbeidet er i gang, sier han til Åsane Tidende.

Bernsen innrømmer at han er lettet over at det nå endelig skal gjøres noe med tomten som har stått brakk så lenge.

– Det er klart jeg er lettet. Det blir fint å få aktivitet her igjen. Jeg vet ikke sikkert hva Statoil vil gjøre med tomten, men jeg regner med de får til en fin stasjon, sier han.

– Hvordan tror du åsabuene som har parkert her reagerer?

– Jeg har full forståelse for at det er problematisk for dem at disse plassene ikke lenger blir tilgjengelig. Men hadde vi satt opp et gjerde da vi stengte stasjonen for fem år siden, hadde en aldri hatt tilgang på plassene. Dette har aldri vært ment å være en parkeringsplass, sier han.

Tidspunkt ikke klart

Distriktsleder i Statoil Hordaland, Linda Tonheim, bekrefter at Statoil nå er i startfasen av bygging av en ny stasjon i Hesthaugveien. Hun vil ikke si noe om hvilken type stasjon som planlegges bygget, eller hvilke tilbud den vil ha.

– Vi er nå helt i startfasen av arbeidet. Vi planlegger fortsatt, så det er for tidlig å fortelle noe om dette, sier hun til Åsane Tidende.

Tonheim kan heller ikke si noe om når stasjonen er planlagt å stå ferdig.

– Vi kan selvsagt ha ønsker og håp, men jeg vil ikke spekulere i noe tidspunkt ennå, avslutter hun.

ARBEIDET I GANG: Nå er det slutt på parkering her. Området er inngjerdet, og arbeidet med en ny Statoil-stasjon er i gang. Foto: Andreas Isaksen