— Det er først nå at jeg har fått kunnskap om detaljene i fylkesmannens rapport etter tilsynet ved Aurdalslia skole. Medlemmene av oppvekstkomiteen skal ved første anledning få den informasjon jeg har fått, lover Tveit.

Byråden sier at han til nå bare kjente til at det var foretatt et tilsyn og at en rapport om dette var sendt til oppvekstetaten. Saksbehandlingen av rapporten i Bergen kommune har hittil bare skjedd i oppvekstetaten, og ikke i byrådets avdeling.

  • Hovedutfordringen har vært å begrunne og dokumentere de pedagogiske valg som er gjort ved Aurdalslia skole. Mange av merknadene i rapporten går på dette. I seg selv er jo en slik mangel et brudd på opplæringsloven. Men det gjenstår å se hvor alvorlig dette bruddet er. Veldig mye er kommet på plass når en slik dokumentasjon er foretatt, sier Hans-Carl Tveit.
  • Hvorvidt det er pedagogisk forsvarlig å ha grupper på 77 elever i en gruppe vil komme an på omfanget og hvilken situasjon det skjer i. Men som en normal læringssituasjon over lengre tid skal det ikke forekomme, sier oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit.