— Vi hadde elektroingeniører på plass etter Taubanetilsynets inspeksjon sist fredag. De rettet feilene som var påpekt fra tilsynet, og sent fredag kveld var alt rettet opp og helt i orden. Dermed startet vi driften igjen, sier Sirseth. Han hevder det er uenighet om tolkningen av pålegget som ble gitt Taubanetilsynet.

Avdelingsleder Berit Hugdal fastholder at reglene er krystallklare og at Ulriksbanen har brutt disse.

— Vi skal ha en skriftlig rapport på at de påpekte sikkerhetsmanglene er utbedret. Det har vi ikke fått. Banen må også ha en ny sertifisert driftsleder på plass før den kan gjenåpnes. Her er regelverket klinkende klart, sier Hugdal.

Ber om innsyn

— Taubanetilsynet har påpekt grove brudd på sikkerhetsreglene. Blant annet skal den viktige sikkerhetsstrømkretsen ha vært utkoblet, Sirseth?

— Når det gjelder sikkerhetsstrømkretsen, så er den intakt. Men det stemmer at vi har hatt visse problemer med en del signaler som ikke gikk gjennom. Det er ordnet opp i, svarer Sirseth.

— Dørene på banen skal ha vært åpne, ifølge tips fra publikum?

— Nei, det stemmer ikke. Ingen av dem som jobber på banen kjenner til det. Min advokat Tor Øystein Enge vil be om innsyn i alle henvendelsene og fortellingene som ligger til grunn for Taubanetilsynets inspeksjon på fredag. Det er første gang vi har hatt en uanmeldt kontroll, og den var jammen velregissert. Og som vanlig er det jeg som utpekes som skyteskive, sier Sirseth.

Tilliten

Han er både styreformann og daglig leder i driftsselskapet bak Ulriksbanen. I januar ble han fratatt driftsledersertifikatet for tre måneder etter at den ene gondolen sporet av. Etter den siste utviklingene, vil Taubanetilsynet frata ham papirene på permanent basis.

— Den beslutningen kommer jeg til å anke, av prinsipp, sier Sirseth.

Han legger skylden for Ulriksbanens problemer på den stedfortredende driftslederen som trakk seg for kort tid siden. Sirseth gjentar også påstandene han kom med i BT sist uke. Her hevdet han at Ulriksbanen er forsøkt presset for store pengesummer, og at det er en sammenheng mellom utpressingen og stedfortrederens plutselige oppsigelse.

— Kan folk lenger ha tillit at Ulriksbanen drives på en sikker og forsvarlig måte?

— Når de får se hvilke gode folk vi nå får inn, har bergenserne og andre ingen grunn til å miste tilliten. Men det er så visst ingen grunn til å ha tillit til dem som har kjørt banen i grøften og satt økonomien over styr i mitt fravær. Heldigvis er det nå et avsluttet kapittel, sier Sirseth. Han kom nylig hjem fra Filippinene.

Vil fortsette

— Har du tenkt å overlate driften av Ulriksbanen til andre nå?

— Nei, jeg kommer til å fortsette som daglig leder og styreformann i både driftsselskap og eiendomsselskapet. Men den gode nyheten er at vi allerede tirsdag (i dag, red.anm.) får ny teknisk driftsleder på plass. Dermed vil banen kunne åpne igjen om kort tid. Det er en flott løsning, sier Sirseth.

Han vil ikke ut med hvem den nye sertifiserte, tekniske driftslederen er.

— Men det er en skikkelig slugger fra taubanemiljøet. Vi gjør regning med å presentere mannen på en pressekonferanse tirsdag. Etter et par dager med støy vil Ulriksbanen være tilbake på skinner og komme styrket ut av dette. Nå får vi inn nye og flinke folk, sier Sirseth.

Sirseth opplyste også at taubaneeksperter var på vei til Ulriksbanen i går kveld «for å gjennomføre den største tekniske gjennomgangen av anlegget i hans tid».

HELGE SKODVIN