• Min klient har ikke gjort noe straffbart, sier advokat Nils E. Tangedal. Tirsdag ble klienten hans, Ragnar Andvik, anmeldt for sin befatning med en eldre kvinnes formue.
TROND NYGARD-STURE

KJERSTI MJØR

BT skrev fredag og lørdag om hvordan Ragnar Andvik, den eldre kvinnens hjelpeverge og rådgiver i investeringsselskapet CIM AS, tok kontroll over store deler av hennes formue.

I februar overførte han hennes konto til sitt eget navn. I mars solgte han aksjene hennes og overførte deler av pengene til seg selv som godtgjørelse for tjenester han har gjort for henne.

Signaturen var kopiert

Nå har advokat Harald Kobbe anmeldt Andvik på vegne av sin klient.

— Grunnlaget er to forhold: Det ene er at brevet som påla banken å selge aksjene hennes, har en signatur som ifølge en ekspert er kopiert fra et annet dokument. Min klient har ikke signert brevet. Det andre er at Andvik fortsatt ikke har betalt tilbake 109.000 kroner som han tok fra oppgjøret fra aksjesalget, sier han.

Advokaten har også bedt DnB NOR om å tilbakeføre kontoen som Andvik overførte på seg selv i februar.

— Vi har bedt om en oversikt over bevegelsene på kontoen. Vi har også bedt om en skriftlig bekreftelse på at Andvik ikke lenger disponerer denne kontoen, sier han.

- En total avsporing

Kobbe forteller at han også har skrevet til CIM AS, som har formidlet lån mellom hans klient og diverse låntakere.

— Jeg har skrevet at ingen av hennes lån skal fornyes, og at renter og avdrag skal settes inn på den nye kontoen som er opprettet i min klients navn, sier han.

Ragnar Andvik ønsket ikke å kommentere anmeldelsen, og henviser til sin advokat, Nils E. Tangedal.

— Jeg kan vanskelig ha noen kommentar til den, for den har jeg ikke sett eller hørt noe om. Jeg ser det ikke som veldig interessant om det er inngitt en anmeldelse eller ikke. Det er en total avsporing av den debatten som har funnet sted. Det eneste relevante spørsmålet er om hennes midler er intakt eller ikke. Svaret på det er ja, sier Tangedal.

— Ragnar Andvik har ikke gjort noe straffbart.