• Hvis det har skjedd noe her som er i strid med loven, beklager vi det, men kan ikke se at vi har gjort noe galt.

Det sier eieren av Eurosleep, Magne Tvinnereim, til Bergens Tidende.

Han sier at han visste at avtalene han fikk med Helse Bergen i 2000, ikke var lyst ut på anbud, men var ikke klar over at dette kunne stride mot regelverket.

— Dette er under alle omstendigheter et tilbakelagt stadium nå. Kontrakten er under reforhandling og vil bli lagt ut på anbud som forskriftene tilsier, sier Tvinnereim til BT.

Klinikken behandler omkring 3000 søvnpasienter i året. Det dreier seg ikke bare om snorking, men også om søvnapné (pustestopp under søvn), narkolepsi og søvnløshet.

— Vi har mange pasienter, og de kommer fra hele landet. Vi liker å tro at de kommer til oss fordi vi har den beste behandlingen, og fordi personalet og kirurgene for øvrig gjør en kjempejobb.

Tvinnereim sier at klinikken er den eneste som tilbyr snorkeoperasjoner i full narkose.

— Og vi mener at virksomheten vår har hatt en god sosial profil og har vært til stor nytte for sykehuset på Voss, sier Tvinnereim.