ROY HILMAR SVENDSEN roy.svendsen@bt.no

— Dette opplever jeg som veldig sårt, og det var veldig tøft å lese disse påstandene, sier Ljones.Bergensordføreren, som er styreformann i BOH, nekter for at han med hensikt har forklart seg uriktig i byretten.- Jeg avga forklaring etter beste skjønn. Min oppfatning er at BOH er rette eier av lokalene, med rett til å leie ut og si opp leieavtaler. Dersom det skulle være feil, så kan jeg forsikre om at jeg ikke har gitt noen feilaktige opplysninger med vilje. Hadde jeg visst noe annet, så hadde jeg sagt det, hevder Ljones overfor Bergens Tidende, og presiserer at han har stor respekt for retten og sannhetsløftet han som vitne ble avkrevd. Vektla saksdokumenter Ljones forteller videre at han baserte sin forklaring på et dokument om BOHs eiendommer og disposisjonsrett utarbeidet av tidligere havnedirektør Nils Standal. Her anbefaler Standal for bystyret et vedtak som vil sidestille BOHs disposisjonsrett til lokalene med eiendomsrett. Saken er ferdigbehandlet i Havnevesenet og er oversendt den kommunale administrasjon.I tillegg la han også vekt på sakspapirer fra bystyrets behandling av saken på midten av 80-tallet. Ljones satt selv som bystyrerepresentant i denne perioden. - Så dersom jeg har gitt uriktige opplysninger i byretten, så skyldes det at jeg selv er blitt feilinformert gjennom disse papirene, hevder Ljones. Avviser lånepåstander - Hvordan oppfatter du BOHs disposisjonsrett over lokalene?- Slik jeg ser det innebærer det full adgang til å inngå og avslutte leieavtaler. Og jeg er ikke kjent med at vi ikke har en slik rett for noen av våre bygninger.Ljones avviser også advokat Berges påstander om at BOH ikke kan ta opp lån uten kommunale garantier.- Riktignok er garantiene på plass i nesten alle lånetilfeller, men det er for å oppnå en gunstig rente. Det er ingenting i veien for at BOH kan ta opp lån uten kommunale garantier. Bergensordføreren har ennå ikke tatt stilling til en eventuell reaksjon på påstandene fra advokat Berge. Det lyktes ikke BT å komme i kontakt med pensjonert havnedirektør Nils Standal lørdag kveld.