• Jeg behandler norske kvinner med mye større respekt enn mange norske menn. Verken Hanne Kristine eller noen av mine ekser har noensinne vært på krisesenteret, uttalte Yasin Jabr som en siste replikk om Olsvik-drapet i går.

Juryen i Gulating lagmannsrett svarte i går ja på spørsmål om hvor vidt 42-åringen er skyldig i overlagt drap på sin tidligere samboer Hanne Kristine Olsen, og overlagt drapsforsøk på sin datter og Hanne Kristines tante.

Retten gir sitt svar på straffeutmålingen fredag, men gårsdagen var rettssakens siste dag, og det var Jabr selv som fikk siste replikk.

Det store spørsmålet nå er om dommen blir en tidsbegrenset fengselsstraff, eller om han får forvaring. Ved forvaring må han ha en garanti fra sakkyndige på at han er ufarlig før han kan slippes ut.

Både i tingretten og i lagmannsretten har de sakkyndige slått fast at det er stor fare for at Jabr vil kunne gjøre nye bestialske handlinger, spesielt overfor kvinner. Psykiaterne har konkludert med at han har klare psykopatiske trekk og et svært negativt kvinnesyn.

— Rart han ikke er ydmyk

Jabrs siste replikk i rettssalen forundrer førstestatsadvokat Walter Wangberg.

— Jabr må vite at han ligger tynt an etter å ha bli dømt for 21 års forvaring i Bergen tingrett. Jeg kan ikke forstå at han ikke er mer ydmyk. Tilnærmingen hans blir helt feil når han tror at det er et slags bevis at de kvinnene han har vært sammen med ikke har vært på krisesenteret, sier Wangberg.

Han mener at uttalelser fra Jabr gjennom hele rettssaken har vist at de sakkyndige har truffet riktig konklusjon når de har slått fast at han er en psykopat.

Jabrs forsvarer Odd Drevland har argumentert hardt imot dette. Men advokaten innser at det hadde tjent den tiltaltes sak bedre om han hadde brukt sin siste replikk til å uttrykke anger og medfølelse med de etterlatte. Ikke på noe tidspunkt har Jabr sagt noe som heller i den retning. Han har tvert imot gitt uttrykk for at han selv er den det er mest synd på etter det som er skjedd.

Oppgitt Drevland

— Han har valgt å holde fokus på at han er misforstått og at han blir urettferdig behandlet, men jeg skulle naturligvis ønske at han var mer ydmyk, sier en tydelig oppgitt Drevland.

Drevland hadde to mål foran ankesaken. Det ene var at overlagt drap ble omgjort til forsettlig drap, og at forvaringen ble til en tidsbegrenset straff. I går konkluderte juryen med mer enn seks av ti stemmer med at handlingene hans var overlagte.

Drevland er uenig med konklusjonen, og nå har han liten tro på at forvaringen vil bli fjernet.

— Jeg ser ikke store muligheter for at det ikke blir forvaring, sier Drevland.

Wangberg er helt enig.

— Jeg har hele tiden ment at dette har vært en unødvendig ankesak, sier Wangberg.

— Hvis noen sak bærer lovens maksimumsstraff, så er det denne. Jeg kan ikke huske å ha vært borti noen sak med så store fysiske skader. Man skulle tro at en mann som har flyktet til Norge fra vold og tortur, ville løse samlivsproblemer på en annen måte enn dette, sier Wangberg.

PLANLAGT DRAP: Juryen i Gulating lagmannsrett slo i går fast at Yasin Jabr (i midten) drepte sin tidligere samboer Hanne Kristine Olsen med overlegg. Forsvarer Odd Drevland (t.v. for Jabr) har nå liten tro på at 42-åringen slipper forvaring når retten skal si sitt om straffeutmålingen fredag. <br/>Foto: TOR HØVIK