• Jeg skjønner at noen kan oppleve det slik som denne moren beskriver, sier avdelingssjef Tor Visnes ved Barnepsykiatrisk avdeling på Haukeland sykehus.

— Vi bestreber oss på at folk skal oppleve en helhet i møte med helsevesen og hjelpeapparat, men noen ganger oppfattes det ikke slik av dem som trenger hjelp, og det er forståelig. Årsaken kan være at situasjonen er for komplisert og behovene for sammensatte til at det er mulig å finne en velfungerende løsning, sier han.

Mangler verktøy

— Man har rett og slett ikke tilgang til det rette verktøyet.

Uten å kjenne detaljene, tror han denne saken kan være et eksempel på det.

Visnes sier at utagerende ADHD-barn er en velkjent problemstilling ved den barnepsykiatriske avdelingen.

— I de aller fleste tilfellene er det mulig å bedre tilstanden betraktelig ved hjelp av medikamenter, men i denne saken, hvor det åpenbart finnes så mange tilleggsmomenter, ser det for meg ut til at heldøgnsplassering, kanskje i form av en kommunal omsorgsbolig, kan være en mulig løsning, mener han.

Tidlig diagnose viktig

Barnepsykolog Magne Raundalen er opptatt av at barn med spesielle problemer skal fanges opp og utredes så tidlig som overhodet mulig.

— Jeg har sett førskolelærere gråte avmaktesløshet når de står overfor barn som de ser har store vansker, men de har ikke mandat til å gjøre noe fordi årsaken til barnets problemer ikke er skikkelig kartlagt. Det finnes ingen rabiate barn som ikke har noen diagnose. Men den må finnes først. Derfor er utredning så viktig, sier Raundalen.