— Vi vil ta tilbakemeldingene fra publikum med i vurderingen av vakttjenesten. Selv mener vi at det har hatt en viss effekt, men det blir opp til byrådet å vurdere om det skal videreføres. Det vil bli bestemt relativt raskt, sier Hagebø.

— Hva tenker du om at flere av naboene opplever at det har vært liten eller ingen endring?

— Jeg har vært der oppe selv, og jeg kan veldig godt forstå deres frustrasjon over hvordan situasjonen er. Vi har likevel inntrykk av at det er blitt bedre, og vaktselskapet har kommet med tilbakemeldinger om at publikum setter pris på dem og at de har bistått flere som har ønsket følge gjennom parken, sier Hagebø.

Både kommunen og politiet i Bergen får rapporter fra vaktene i parken.

Hagebø forteller at ruskoordinatoren ville være på plass fra 15. september, og at blant hennes oppgaver, vil det være å evaluere dette arbeidet.

— Hun vil ha hovedansvaret for å se på alle tiltakene vi har, og vurdere hva som fungerer, sier han.

Har doblet ressursene

Politistasjonssjef Olav Valland forteller at situasjonen i parken er relativt uendret de siste to årene.

— Politiet sin oppfatning er at følelsen av trygghet ikke har endret seg de siste to årene. Publikums følelse av trygghet er subjektiv, og vanskelig for oss å kommentere, sier han.

Han forteller at de har brukt dobbelt så mye ressurser i parken det siste året, enn de to foregående årene. Har tror likevel ikke at man vil se de store endringene, før flere av de planlagte tiltakene er iverksatt.

— Vi har en samarbeidsavtale om en felles strategi, og jeg tror ikke vi vil se en effektiv løsning før flere av tiltakene er iverksatt, sier han.