Hun henviser også til støymålinger som er foretatt, og som viser at nivået ligger innenfor akseptable rammer.

— Vi gjør alt vi kan for at plagene skal bli minst mulig for naboene. Det foregår en kontinuerlig prosess med stadige forbedringer, og vi tar absolutt saken på alvor. Vi er akkurat nå inne i en gjennomgang som tar sikte på å gjøre opp status for hvilke tiltak som er gjennomført og hvilke planer som skal forfølges videre, sier hun.

Det siste klagebrevet fra de nærmeste naboene vil hun ikke ta stilling til.

— Det kom for få dager siden og jeg har ikke hatt anledning til å sette meg inn i alle detaljene, men jeg ser at det inneholder en del faktafeil, sier Fardal.

Hun understreker at bedriften har en god dialog med SFT, og sier at hun foretrekker å ta de praktiske detaljene den veien.

— Jeg skjønner at det kan være slitsomt å få en bedrift i nabolaget når man har vært vant til fuglekvitter, men jeg synes vi har gjort alt vi kan for å hindre at vårt nærvær skal være til bry, sier Fardal.