• Dette er blant de vanskeligste oppgavene politiet har, sier konstituert politimester Geir Gudmundsen i Hordaland politidistrikt.

Han vil ikke gå i detaljer om saken på grunn av taushetsplikten, men sier at han i utgangspunktet har full tillit til lensmannskontoret i Kvinnherad.

— Jeg vet at de har jobbet lenge for å få til en mest mulig skånsom måte å håndtere dette på, sier politimester Gudmundsen.

— Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter å ha sett videoopptaket?

— Generelt kan jeg si at når man bare ser bruddstykker av en episode, får en ikke alltid det hele og fulle inntrykk av hva som har skjedd, sier Gudmundsen.

— Det er imidlertid ikke alltid at politiet håndterer saker på en ideell måte. Men det er SEFO sin oppgave eventuelt å gi kritikk av politiets arbeid, sier politimester Gudmundsen til BT.