• Jeg er glad for å høre at byggingen er godkjent. Endelig tar saken en fornuftig vending, sier huseier Ronny Krogsæther.

— Jeg gjorde en feil for mange år siden. Det skyldtes uvitenhet, ikke vrangvilje. Etter at jeg fikk kommunen på døren har jeg prøvd å følge spillereglene, så godt det lar seg gjøre. Søknader er sendt, men naboene klager på alt, sier Ronny Krogsæther.

— Når skal du fjerne resten av fyllingen, da?

— Den er fjernet for lenge siden. Bare kom opp og se. Jeg har kjørt vekk mellom 120 og 150 lass med jord. Nå ser det veldig bra ut.

— Byråden sier at fyllingen bare var delvis fjernet da kommunen var på befaring der i vår?

— Hvis noen mener at jeg skal fjerne enda mer masse må de komme og vise meg hvordan jeg skal gjøre det. Jeg mener at det ikke går an å få det bedre enn det er nå. Arbeidet har skjedd i samspill med konsulenten jeg har leid inn, sier Ronny Krogsæther.