• Vi er svært interessert i å høre hvor lang tid flasken kan ha brukt over Atlanterhavet, sier oseanograf Tor Gammelsrød ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen.

Han sier det er svært sannsynlig at flasken har fulgt Golfstrømmen fra østkysten av USA, tvers over til Spania, og deretter nordover vest for Shetland, og til norskekysten.

— Det er som å ta toget. Den mest effektive sjøveien fra USA. Ferden har nok gått med rundt 10 centimeter i timen, sier Gammelsrød. Han mener kryssingen kan ha tatt minst noen måneder. Men flasken kan også ha brukt lengre tid, og sittet på flere «runder» med den kjente havstrømmen.

— Målinger av havstrømmer er en stor mangelvare. Det gjøres slike ting med satellittsendere, men det er dyrt, sier oseanografen.