— Vi sa at vi kan ikke sitte og se på at vi får en verst mulig lov for friskolene i Norge. Vi valgte derfor å gå inn med en konstruktiv holdning og jeg synes vi har fått flyttet på ganske mye for å være et parti med bare elleve av 169 stortingsrepresentanter, sier Dagrun Eriksen.

Så fornøyd er Eriksen med forliket, at hun synes den nye loven på noen områder er bedre enn den loven hennes eget parti og regjering fikk vedtatt i 2003. Ikke minst gjelder det stopp for ytterligere vekst i private videregående skoler.

— Det er jeg sikker på at vi hadde vært nødt til å ta tak i, hvis vi fortsatt hadde sittet i regjering, sier KrFs nestleder.

Etter forliket mellom KrF og regjeringen må nye private skoler drive virksomhet på følgende alternative grunnlag:

  • religiøst
  • anerkjent pedagogisk retning
  • internasjonalt
  • særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett
  • norsk grunnskoleopplæring i utlandet
  • særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede

Skoler som oppfyller ett av kravene til grunnlag, skal kunne godkjennes med rett til statstilskudd.

Eksisterende godkjente skoler får fortsette.