— Helt siden Frelsesarmeen meldte ifra til oss om denne saken har mine folk gjort en veldig jobb for dem. Men UDI har gitt dem klar beskjed om å reise tilbake til Vadsø. Det har de ikke gjort, sier Drevland.

Hun mener UDI sitter med ansvaret for situasjonen sjubarnsfamilien er i.

— Men saken har en menneskelig faktor. Det må vi ta hensyn til. Det skal jeg nå ta fatt på sammen med min administrasjon, sier Drevland.

— Vil du jobbe for at familien skal få bli i Bergen, slik de ønsker?

— Jeg skal gå i dialog med UDI, men det er UDI som må finne en løsning på hvor de skal bo. Men så lenge de er her, så skal vi ta vare på dem.

Drevland mener at regjeringspartiene må få fart på seg og reagere.

— De er nærmest til å påvirke UDI.

- Det har fått til livsopphold

Ifølge sosialsjef i Åsane, Jostein Hestnes, har familien fått såkalt supplerende støtte fra kommunen i april og mai, i tillegg til at de skal ha disponert egne midler og inntekter. I juni og juli skal de ifølge Hestnes ha klart seg på egne midler.

— Vi har hatt dialog med dem og kontroll på hva de har hatt av økonomiske midler. I juni og juli kom vi til at de hadde tilstrekkelig av midler.

Fra 3. august til 17. august fikk familien Zirmwbagabo full sosialhjelp fra kommunen. Sosialsjefen viser til at et beløp skal ha blitt utbetalt 3. august og et annet noen dager senere.

— Vi undersøkte også om de trengte penger til husleie for august, men den hadde de betalt med egne midler, sa de.

Hestnes reagerer på at kommunen blir beskyldt for ikke å gi familien støtte.

— Frelsesarmeen har sikkert gjort en god jobb med oppfølging av familien. Men det er ikke riktig å hevde at vi ikke har sørget for dem. Slik vi vurderer det, har de fått tilstrekkelig med midler til livsopphold, sier Hestnes.

— Hva vil tilstrekkelig med midler si?

— Jeg vet ikke den eksakte summen.

— Hvilke andre ytelser har familien hatt?

— Det kan jeg ikke gå i detalj på, men det er snakk om andre ytelser og inntekter fra det offentlige.

Gjennomgikk økonomien

— Men familien sulter?

— Det er veldig synd hvis en familie i Bergen og Åsane ikke har nok mat. Men slik vi ser saken, så har de hatt tilstrekkelig med midler, gjentar Hestnes.

— I månedsskiftet juli/august hadde vi et møte med familien der fungerende kommunaldirektør, Frelsesarmeen og en fullmektig som representerte Zirmwbagabo, var til stede. Da gjennomgikk vi også familiens økonomi, sier sosialsjefen.

Sosialkontoret hadde sitt siste møte med familien 4. august. Da skal de ha blitt innvilget økonomisk sosialhjelp frem til og med 17. august, i en omstillingsfase før flytting tilbake til Vadsø. Flyktningfamilien fikk da ifølge Hestnes også tilbud om støtte til å dekke reiseutgifter tilbake til Nord-Norge.

— Men hva som har skjedd etter 17. august, har vi ikke vært kjent med. Vi visste ikke om de fortsatt var her i byen. Vi har ikke mottatt en ny søknad om støtte til livsopphold, sier sosialsjefen.