• At plan- og byggesakskøene nå forsvinner, viser at byrådet har lykkes med å få fart på Bergen, sier byrådsleder Monica Mæland (bildet).

GUNNAR WIEDERSTRØM

Hun gleder seg over tallene som viser at byggesakskøen i realiteten er vekke og at køen av private saker er kraftig redusert.

— Dette er et resultat av et bevisst arbeid for å få aktivitet i Bergen. Når vi får unna køene av plan- og byggesaker, betyr det større aktivitet i byggebransjen. Det betyr mer aktivitet og større sysselsetting, sier Mæland.

Hun understreker at forenklingene i saksbehandlingen gjelder dem som har gjort hjemmeleksen sin, som ikke krever dispensasjon fra vedtatte planer og skaffer nabovarsler. De skal få kjappe svar.

— Det blir billigere for kommunen også. Vi bruker mindre tid på saksbehandlingen. Det er ikke noe poeng med en flere sider lang saksutredning dersom det holder med en linje og et ja.

— Risikerer du ikke en uforsvarlig saksbehandling når det skal gå så raskt?

— Tvert imot. Dette er helt i tråd med de nye kravene i plan- og bygningsloven. Klokere hoder enn meg har sagt at saksbehandlingen blir forsvarlig. Og husk når vi bruker kortere tid på alle de enkle sakene, får vi mer tid til de vanskelige. Uansett er det meningsløst at alt skal ta tid når alt ligger til rette for en enkel saksbehandling.

Mæland ønsker å få saksbehandlingstiden for plansaker ytterligere ned. Hun lover òg å gjøre noe for å få en raskere klagebehandling.

— Dette er et stor problembarn. Det er helt uholdbart at klagesaker skal ta opp til ett år. Slipper vi nye kutt til neste år, skal det være mulig å få redusert køene også her.