— Jeg ser at ansvarsgruppen har diskutert et basehjem, men jeg er usikker på hva de har ment med det. I mine ører er det et sted hvor en i utgangspunktet bor alene, og når denne jenten er 13 år, synes jeg det er for tidlig å tenke på, sier barnevernssjef i Laksevåg, Sissel Gjendem.

- Kan ta tid

— Hvorfor har dere ikke skaffet støttekontakt og weekendhjem til jenten?

— Hun har vært ute av hjemmet i lange perioder og da er det vanskelig å kombinere alle hjelpetiltakene. Det har vært forsøkt å få støttekontakt og weekendhjem uten å få det til. Vi kan ikke begynne med fritidstiltak før barnet har en trygg, fast base, og det er ennå ikke på plass. Støttekontakt har familien fått kompensasjon for i form av aktivitetspenger, sier Gjendem.

Hun er enig i at det har vært mye møtevirksomhet og planer i denne saken.

— Jeg har ikke vært i direkte kontakt med foreldrene, men ser på den jobbingen som har vært at her har man strevd veldig for å finne et godt tilbud og samle ressursene, sier Gjendem.

Hun er ikke ukjent med at det kan ta lang tid å finne et tilbud i barnevernet.

— Barn er individuelle, og tilbudet må passe. Plutselig finner vi noe som passer veldig godt, og det er det som er veldig spennende med barn med sammensatte vansker, sier Gjendem.

Skal til ny vurdering

— Hva har konkret kommet ut av møtevirksomheten og planene?

— Barnet har vært til utredninger og behandlingsopphold og det har vært jobbet frem et tilbud fra BUF-etat, det er konkret. Vi tar til etterretning at foreldrene ikke vil ha det tilbudet. Av og til skjer det at barn må flytte og det kan være en stor belastning i starten, men gi stor gevinst på sikt, sier Gjendem.

— Men er det ikke rart å sende jenten bort fra nærmiljøet sitt og familien sin i Bergen?

— Nei, det synes jeg ikke. De kan få dekket de behovene de har også utenfor fylket, sier Gjendem.

— Kunne noe vært gjort annerledes i denne saken?

— Det er utrolig vanskelig å si hva en kunne gjort annerledes. Tverrfaglig samarbeid med foreldre er en arbeidsform som er i tiden. Slike prosesser er veldig viktige og resultatet blir ofte veldig bra, men det er en arbeidskrevende form, sier Gjendem.

Hun understreker også at foreldre kan klage barnevernet inn til Fylkesmannen dersom de er misfornøyde.

Inntil videre må jenten fortsatt være på Bønesskogen. Det skal foretas en ny vurdering av plasseringssted for henne i slutten av august.