— Roald Stigum Olsen fikk selv velge verv i den nye perioden og valgte å bli styreleder for parkeringsselskapet. Dette andre vervet ønsket bystyregruppen å fordele til andre i tråd med det prinsipp at verv skal fordeles bredt.

— Er det god Høyre-politikk å fjerne en styreleder som gjør en god jobb og som både styret og byrådet ønsker å beholde?

— Det er absolutt et poeng å finne gode kandidater. Vi har fremskaffet en kandidat som er dyktig og som kan gjøre en god jobb.

— Er det god Høyre-politikk å forsøke å fjerne en god styreleder bare et halvt år etter at bedriften er opprettet.

— Jeg kan ikke se noe problem med det, sier Smith-Sivertsen.