JAN STIAN VOLD

Den kjente barnepsykologen kom tidlig inn i bildet etter drapet på Ingse Rønnestad 4. mars, og har flere ganger i uken hatt kontakt med barna. Han vitnet i dag i Bergen tingrett.

— Barna fikk rutine og trygghet i vante omgivelser fra første dag av, sa Raundalen.

Han la vekt på hvor viktig det nå blir å forme et nytt selvbilde.

— Når man skal forme selvbildet som mann, ser man til far. Det unike hjemmeklimaet hjemme hos besteforeldrene blir avgjørende når guttene nå skal forme et nytt. Besteforeldrene har ett fokus: Barnas beste, sa Raundalen.

- Må finne trappetrinn

Han var særlig imponert over at farssiden også slapp til hos mormor og morfar.

— Det er veldig spesielt at besteforeldrene tar imot hele farssiden, forklarte Raundalen.

— Måten skolen har taklet dette på, har også vært en veldig støtte for barna, sa han.

Raundalen forklarte også seg om hvordan barna har opplevd det forferdelige som skjedde 4. mars.

— Det blir veldig viktig med langtidsoppfølging. Gjennom hele livet må barna finne noen trappetrinn å gå i for å kunne stå oppreist under disse forferdelige omstendighetene.

Fremtidsmulighetene til barna er ikke på noen som helst måte dårlige, gitt de forutsetningene som ligger til grunn.

FORKLARTE: Magne Raundalen forklarte seg i retten i dag.<br/> ARKIVFOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN