Kredittilsynet inndrar bevillingen til to av Notars kontorer i Bergen. Notar Eiendom Bergen AS og Notar Nybygg beskyldes for grove brudd på eiendomsmeglerloven.

Tilsynet er rystet over funnene.

— Vi har ikke vært borti noe liknende tidligere, seksjonsleder Wilhelm Mohn Grøstad i Kredittilsynet i bt.no.

Nå varsler han at flere meglerkontorer vil bli undersøkt.

Kredittilsynet har nemlig avdekket at det har foregått formidling av boliger under oppføring i tilknytning til ulike utbyggingsprosjekter i Bergensområdet på en måte som anses i strid med god meglerskikk.

— Foretakene har grovt og vedvarende tilsidesatt sine plikter etter eiendomsmeklingsloven, skriver tilsynet i en pressemelding.

Notar vurderer å påklage avgjørelsen.

— Først og fremst er vi høyst uenig i vedtaket. Det er et vedtak som er fattet på bakgrunn av saker langt tilbake i tid, sier informasjonsansvarlig Eivind Rodem i Notar til NRK.