— Nei, jeg har aldri møtt Terje Sørensen.

— Samarbeider du med han?

— Nei, jeg samarbeider ikke med han, sier Blommedal.

Frps gruppeleder i bystyret, Liv Røssland, stiller seg uforstående til påstandene fra Magnar Lid.

— Årsmøtet valgte meget gode kandidater i stedet for dem jeg var med på å foreslå. Jeg har ikke sett på dette fra den vinklingen Magnar Lid har gitt saken.

- Flere gode kandidater

— Kjenner du til at Arvid Blommedal og Terje Sørensen har samarbeidet om få kontroll over stemmegivningen på årsmøter og medlemsmøter?

— Jeg vil ikke kommentere slike rykter offentlig. Det foregår en del rykter som jeg ikke ser på som annet som rykter. Og i motsetning til det Magnar Lid sier, oppfattet jeg at årsmøtet hadde flere gode kandidater.

Leder for Bergen Frp, Karin Woldseth, innrømmer å ha hatt litt kontakt med Sørensen i 1999. — Dette er gammelt nytt og opp og avgjort. Men jeg kjenner ikke til at det skal være kontakt mellom Sørensen og Blommedal i dag. Det får stå for Magnar Lids regning. Selv har jeg ingen kontakt med ham.

— Hvilken innflytelse har Sørensen i partiet i dag?

— Det vil jeg ikke spekulere i.

Nominasjonskomiteens leder Arne Sortevik ønsker ikke å kommentere uttalelsene til Magnar Lid.

Sørensen avviser kontakt

— Jeg har ikke hatt noen spesiell kontakt med Arvid Blommedal, sier Terje Sørensen, tidligere fylkessekretær, og i 1992 ekskludert fra Fremskrittspartiet.

Sørensen sier han ikke har vært på årsmøter og nominasjonsmøter i Frp siden han ble ekskludert.

— Jeg tror den godeste Magnar Lid overdriver min mulighet for påvirkning. Men det som er et faktum er at Magnar Lid er en arbeidskollega av meg. Og gjennom flere år etter at Lid engasjerte seg i Frp, har jeg hatt omfattende kontakt med ham. Han har ved mange anledninger vært interessert i å diskutere situasjonen i partiet og han har gitt meg svært mange opplysninger om det indre liv i Frps styre.

— Hvilke interesse skulle han ha av det?

— Magnar Lid så kontakten med meg som en mulighet til å påvirke både i nominasjonsprosessen og i styresammenheng.

— Hva skulle gi han grunnlag for å tro det?

— Det må du ikke spørre meg om. Jeg så fort at han ikke hadde de kvaliteter som trengs for å bli en toppolitiker.