• En halv kilo heroin er en enorm mengde. Det er håpløst at politiet ikke aksjonerer i en slik sak.

Det sier sentralstyreleder i Landsforbundet Mot Stoffmisbruk, Karl John Amdahl.

— Det er ekstremt viktig å få vekk så mye stoff fra gaten som mulig, i alle fall tunge stoffer som heroin. Vi vet jo hvor farlig heroin er, og hvor mange folk det ødelegger, sier Amdahl.

Ifølge Politidirektoratet er det vanlig å dele et gram heroin opp i mellom fem og ti brukerdoser. Et halvt kilo tilsvarer dermed mellom 2500 og 5000 brukerdoser.

— Det er viktig å begrense tilfanget av narkotika for å hindre overdoser og nyrekruttering, sier Amdahl.

Han påpeker at prisen på narkotika går ned når tilfanget øker.

— Jo større tilbud, desto lavere pris. Det er de vanlige markedsmekanismene som virker her også. Og jo billigere varen er, desto mer brukes det. Bare tenk på vanlige folk og alkohol, sier Amdahl.

Skal prioritere narkosaker

Riksadvokaten har bestemt at alvorlige narkotikasaker skal være høyt prioritert for politiet, på linje med drapssaker og seksuelle overgrep.

— De prioriterte saker skal gis forrang når det er knapphet på ressurser. Sakene skal oppklares så langt råd er, og unødig liggetid skal unngås både hos etterforsker og jurist, skriver riksadvokat Tor-Aksel Busch i et rundskriv fra mars i år.

Riksadvokaten - som er den øverste lederen for påtalemyndigheten i Norge - fastslår i rundskrivet at politiet må forsøke å avdekke bakmenn, men også etterforske mindre saker:

«Politiets aktivitet rettet mot eksisterende brukermiljøer er også av vesentlig betydning, særlig for å hindre nyrekruttering og for å få informasjon om alvorlig narkotikakriminalitet.»