— Det beste hadde vært at han hadde et frivillig tilbud i institusjon. Hans største problem er at han i dag er hjemløs. Jeg mener det ikke er hjemmel for tvangsplassering, sier advokat Stig Åkenes Johnson, som representerer 15-åringen.

— Det er helt håpløst. Han ble lovet en plass i et tiltak som han godtok å bli frivillig plassert i, men da han kom var det ikke plass til ham likevel. Disse ungdommene er allerede skeptiske til voksne. Derfor er det ødeleggende at barnevernet ikke holder det de lover, sier advokaten.

— Hvor bor 15-åringen nå?

— Jeg oppfatter det slik at han bor litt forskjellige steder, sier Johnson.