Frp-representanten fra Hordaland beklager sterkt at verken Bondevik— eller Stoltenberg-regjeringen har avsatt de nødvendige 25 mill. kroner på neste års budsjett for at hoveddepotet kan bli gjenopprettet i den farlige leden inn til Mongstad og Sture.

Sortevik sitter i transportkomiteen som i disse dager legger siste hånd på samferdselsbudsjettet.

  • Jeg frykter at håpet om å få depotet på plass er ute også ved denne korsvei. Det er skuffende, og særdeles korttenkt, for alle faglige instanser har advart. Dette gjelder jo et høyrisikoområde for skipstrafikken. Tankbåttrafikken i dette farvannet er den nest største i Europa. Det er ikke behov for nye utredninger, slik regjeringen legger opp til. Det vil være å tygge grøten for tredje gang, sier han til Bergens Tidende.

Han har bitt seg merke i at Ap-representanten Olav Akselsen ved flere anledninger har gitt forsikringer om at hoveddepotet skal tilbake til Fedje. Det skjedde senest i et intervju med BT for få dager siden.

— Det er likevel ingen ting som tyder på at Akselsen vinner frem, og han er heller ikke medlem av komiteen som behandler saken, sier Sortevik.

Hoveddepotet på Fedje var ett av femten slike statlige oljevernstasjoner da det ble flyttet til Florø i februar i år.