• Det virket som om 42-åringen ble redd, sa privatetterforsker Harald Olsen om helomvendingen Hansas hovedvitne foretok etter at tyverisaken kom opp.

Privatetterforskeren sa i retten at han festet lit til 42-åringens første forklaring, der han navnga flere kolleger.

– Flere av opplysningene stemte med det andre kilder kom med, helt uavhengig av hverandre, forklarte Olsen.

Olsen, en av tungvekterne blant privatetterforskerne, hadde en klar oppfatning av hva som foranlediget hovedvitnets retrett.

– Vi i Crifo hadde en følelse av at det hadde vært et fellesmøte før vitnet kom til oss og ville trekke sin forklaring. Han var blitt bedt om å trekke tilbake det han tidligere hadde sagt. Han var redd – det var ikke skuespill – han fryktet åpenbart konsekvensene for hva han hadde uttalt, sa Harald Olsen.

For de sparkede Hansa-ansattes prosessfullmektiger blir det et poeng å så tvil om innholdet i hovedvitnets første forklaringer, ut fra hans psykiske tilstand.