• Det er ikkje snakk om naskeri, men varer for langt over 20.000 kroner.