— Vi antar at han har tatt med våpnene fra der han bodde på asylmottaket, sier statsadvokat Magne Nyborg hos Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter.

Peter Roy Paul Beak (31) er tiltalt for overlagt trippeldrap på Valdresekspressen 4. november i fjor. Tiltalen er utferdiget av statsadvokaten etter beslutning fra Riksadvokaten.

- Skulle drepe noen

Politiet antar Beak først drepte Brahim Khouya (53), før han angrep og drepte bussjåfør Arve Kvernhaug (55) og deretter Margaret Molland Sanden (19) fra Årdalstangen. Alle ofrene døde raskt av skadene, står det i tiltalen.

Ifølge påtalemakten brukte Beak en sleggehammer og en brødkniv til å gjenomføre drapene.— Vi mener at det at han har tatt med våpnene er med på å underbygge at han har gjort overveielser om at han skulle drepe noen før han gikk på bussen, sier Nyborg om beslutningen om å tiltale Beak for overlagt drap.

Overlagt drap har en strafferamme på 21 års fengsel. Tiltalen ble forkynt for 31-åringen i Bergen fengsel tirsdag.

Forsvareren hans, Fredrik Verling, sier han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere før han har snakket med sin klient.

Hovedforhandling i september

Bistandsadvokaten til de etterlatte etter Margaret Molland Sanden, sa til BT onsdag at de er orientert om tiltalen.

BODDE HER: Peter Roy Paul Beak bodde i andre etasje i dette huset i Øvre Årdal. Påtalemakten mener han tok med kniven og sleggehammeren herfra, før han gikk på Valdresekspressen. AKRIVFOTO: VEGAR VALDE

— Tiltalens innhold er ikke overraskende. Det er bra at tiltalen er klar, og de pårørende håper nå at saken kommer opp så snart som mulig for domstolen, skrev hun i en tekstmelding til BT.Det er ennå ikke avgjort om saken skal gå for retten i Førde eller Bergen.

— Vi jobber for å få saken opp i løpet av september måned, sier statsadvokat Nyborg.

Ikke utilregnelig

Tidligere i vår konkluderte de rettspsykiatrisk sakkyndige med at Beak er strafferettslig tilregnelig. 31-åringen ble i januar i år fløyet med Forsvarets Hercules-fly til Trondheim, for å gjennomgå judisiell observasjon ved St. Olavs Hospital avdeling Brøset.

Da hadde han allerede tilbrakt to måneder ved Sandviken sykehus.

De sakkyndige hadde som oppdrag å vurdere om den siktede var psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad på gjerningstidspunktet.

Varetekt i Bergen

Konklusjonen deres var ifølge politiet slik: «Vi antar at observanden ikke var psykotisk på tiden for de påklagede handlingene». Det samme har de konkludert med på spørsmålene om bevisstløshet og psykisk utviklingshemming.

BT har snakket med to av de tre sakkyndige. De ønsker ikke å uttale seg om saken.