— Etter kommunen sin klare oppfatning, skulle siktede aldri ha vært sendt til asylmottaket i Årdal. Han skulle vært plassert på UDI sitt lukkede mottak, sier Arild Ingar Lægreid.

Ti dager etter etter trippeldrapet på Valdresekspressen, sendte ordføreren i Årdal et brev til Utlendingsdirektoratet hvor han ba om et møte.

Det blir ikke noe avhør av siktede denne uken

Regionslensmann Åge Løseth

Onsdag klokken 13 møter de sammen med en statssekretær fra Justisdepartementet på kommunehuset i Årdal.

— Med bakgrunn i den dypt tragiske hendelsen på Valdresekspressen, ønsker vi å komme med noen innspill til forbedringer når det gjelder etablering og drift av asylmottak, sier Lægreid.

- Vet ikke om de er utvist

Som han tidligere har uttalt, er ankepunktene til ordføreren først og fremst at kommunen aldri ble spurt om de ønsket asylmottaket.

Når det først ble etablert, mener han det skjedde alt for fort.

I tillegg ber han UDI vurdere om det skal stilles krav til at de som driver asylmottak skal ha tilsatt psykiatrisk sykepleier, psykolog eller andre helsepersonell.

Lægreid er også skeptisk til at kommunene med asylmottak, ikke er kjent med statusen for asylsøkerne som plasseres der.

- Skulle vært sendt ut

Sørsudaneren som er siktet for trippeldrapet, ble flyttet til Årdal fra transittmottaket i Oslo i sommer, etter at han kom dit i april.

Han hadde da fått endelig avslag på asylsøknaden, og skulle sendes ut til Spania dagen etter han ble overmannet av redningsetatene ved bussen.— Han skulle vært sendt ut før mottaket her ble etablert en gang. Han skulle aldri vært i Årdal, sier Lægreid.

Mens han møter utlendingsmyndighetene, fortsetter etterforskningen for fullt på lensmannskontoret like ved.

Politiet er fortsatt ikke ferdige med å analysere tekniske spor fra bussen.

Siktede ikke avhørt denne uken

Mye av arbeidet ved lensmannskontorene består av å gå gjennom teledata og andre tekniske spor for å kartlegge hendelsesforløpet.

— Vi gjennomfører fortsatt avhør, gjerne for andre og tredje gang av samme person, for å få alle detaljene på plass, sier regionslensmann Åge Løseth.

Politiet har fortsatt ikke snakket med den siktede 30-åringen.

— Vi har fått tilbakemelding fra hans forsvarer om at det ikke blir noe avhør denne uken. Utover det kan jeg ikke kommentere det, sier Løseth.