— Han har tatt betenkningstid og vi vil vurdere en anke, sier kokkens forsvarer, advokat Miriam Grimstad, til BT.

Torsdag ettermiddag var hun på vei tilbake til Bergen, etter å ha gått gjennom dommen sammen med klienten i Vik fengsel.

Åtte års fengsel

Nordhordland tingrett fant ingen formildende omstendigheter av betydning. Kokken ble dømt til åtte års fengsel for drapsforsøk på hotelldirektør Erik Fleischer Tønjum.

Selv mener han at han avsto fra å drepe

Miriam Grimstad, forsvarer

Angrepet skjedde på Fleischer’s Hotel på Voss i september i fjor. Dommen ble kjent torsdag morgen.

Fleischer Tønjum sa tidligere i dag at han er fornøyd med straffen. Han uttrykte også bekymring for hva tiltalte kan finne på i fremtiden.

— Jeg synes det er greit at aktor har fått medhold i lengden på straffen. Det viser at de har sett alvorligheten i saken, sa Tønjum til BT.

INGEN TVIL: Nordhordland tingrett er ikke i tvil om tiltalte prøvde å drepe: «... tiltalte gikk til fornærmedes kontor for å drepe ham, og han hadde med seg kjøttøksen for å gjennomføre drapet (...) Dette var en handling som tiltalte hadde tenkt gjennom, den var resultat av en overveid beslutning», heter det i dommen som kom torsdag.

Den dømte kokken synes imidlertid straffen er streng, ifølge forsvareren.— Han mener det er en streng straff, ja. Min klient mener det bør telle formildende at han opplevde seg utsatt for en krenkelse i forkant. Både at han ble nedgradert som kokk, og at han ble avspist med lite penger for jobben han hadde gjort. Uten en slik foranledning, altså at han opplevde seg krenket, ville han ikke ha kommet i en slik situasjon, sier Grimstad.

«Tilbaketreden»

I tingretten argumenterte forsvareren for at angrepet kunne ses som en legemsbeskadigelse. Grimstad viser til kokkens forklaring om at han i siste øyeblikk besinnet seg - og skal ha stoppet slagbuen og minsket kraften bak kjøttøksen.

— Han gjorde en tilbaketreden og besinnet seg, noe som sannsynligvis reddet sjefens liv. Min klient fikk i retten høre handlingene sine beskrevet som bestialske. Selv mener han at han hvis han var bestialsk, så hadde han drept. Det var nettopp det menneskelige i ham som stoppet ham i den planlagte handlingen, sier Grimstad.

— Selv mener han at han avsto fra å drepe, legger hun til.

- Mange nyanser

Før de avgjør ankespørsmålet, vil Grimstad at klienten skal få dommen opplest på sitt morsmål, slik at han fullt ut får med seg innholdet i den.

— Det er så mange nyanser i en slik dom, med elementer av overlegg og om det er drapsforsøk eller en tilbaketreden fra drapsforsøk. Det er viktig at han nå får satt seg nøye inn i domspremissene.

Forsvareren poengterer likevel at kokken hele tiden sagt at han vil ta sin straff, og at han ikke hadde rett til å ta loven i egne hender.

— Han har erkjent det opprinnelige forsettet og at han har påført skade. Han vil gjerne legge saken bak seg, både av hensyn til seg selv og fornærmede. På den andre siden synes han som sagt at dommen er streng.